Global tävling för nya kyllösningar

Presentation av den globala tävlingen för nya luftkonditioneringslösningar med Iain Campbell och Ankit Kalanki från Rocky Mountain Institute. Webinariet hålls på engelska och länk till anmälan och engelsk beskrivning hittar ni nedan. Tid, 15 januari klockan 15:00 – 16:00 We are pleased to announce the start of the SEAD webinar series on energy efficient cooling …

Svenska kyl och värmepumpdagen 2019

Närmare 700 besökare, ett femtiotal utställare och en isbar, vad mer kan man önska av en branschdag? Programmet i de 2 föreläsningssalarna spände över vitt skilda frågor som hur rekryteringsutmaningen kan lösas, hur vi alla kan bli bättre presentatörer och så klart – nya köldmedier! För att bara nämna några av de teman som avhandlades. …

Innovationspotential och geotermi på Geoenergidagens workshop

Den 2 oktober arrangerade Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med innovationsklustret Varmt & Kallt en heldags workshop med fokus på innovationspotentialen inom geoenergibranschen, och djupgeotermiska satsningar i Sverige. Ett fyrtiotal deltagare med olika bakgrund inom geoenergi- och energibranschen deltog under workshopen. Den första frågan som diskuterades under workshopen var vilken innovationspotential som deltagarna ser inom geoenergibranschen …

Grattis teknologie doktor Pavel Makhnatch

Den 24 september försvarade Pavel sin doktorsavhandling och fick av betygsnämnden med beröm godkänt. Få personer i Sverige och troligtvis världen har bättre koll på de nya HFC köldmedier som har tagits fram i samband med implementeringen av F-gasförordningen. Vi gratulerar Pavel till titeln och tackar för hans idoga arbete för en övergång till miljövänligare …

Geotermi-workshop den 2 oktober

Du har väl inte missat geotermi-workshopen den 2 oktober? Är du intresserad av djupgeotermins möjligheter i svenska och skandinaviska förhållanden? Under Geoenergidagens årliga workshop den 2 oktober arrangerar Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med Innovationskluster Varmt och Kallt en eftermiddagsworkshop om just djupgeotermins förutsättningar i Sverige och Skandinavien. Med de senaste decenniernas utveckling av borrtekniker, energipriser …

IIR award för CO2 system för butikskyla

Mazyar Karampour och Samer Sawalha från KTH har tilldelats pris för sin uppsats – State-of-the-art integrated CO2 refrigeration system for supermarkets: A comparative analysis. Där de påvisat att deras miljövänliga koldioxidsystemet är det mest energieffektiva alternativet för butikskyla i kalla klimat och ger liknande prestanda som HFC/HFO direktexpanderande systems i varma klimat. Priset delades ut under …

Forskningsrapporter

De rapporter och det material som har producerat under tidigare forskningsprogram finns nu tillgängligt under rubriken projekt. De tidigare forskningsprogrammen inom området var Alternativa köldmedier (1995-1996), Klimat 21 (1997-2000), eff-sys (2001-2004), Effsys2 (2006-2010), Effsys+ (2010-2014) och EffsysExpand (2014-2018). För att enklare kunna hitta det man söker finns nu möjligheten för fritextsökning i rapporterna.

Uppstartsmöte

Den 15 maj bjuder vi in till uppstartsmöte i innovationsklustret Varmt & Kallt. Vi berättar om inriktningen för klustret och stakar gemensamt ut vägen för några av de delområden som ryms inom klustret. Innovationsklustret Varmt & Kallt arbetar inom kyl- och värmepumpande teknik, geoenergi, termiska energilager, frivärme/frikyla och djupgeotermi. Agenda för dagen hittar du nedan.  …