Alternativa köldmedier

Publikationer från Alternativa köldmedier NUTEK:s kollektivforskningsprogram 1994-1996

1, Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagring i värmepumpar/kylanläggningar, 1995

Anders Hägg, Marine Högberg, Thore Berntsson

2, Evaluation of Cyclopropane as Working Agent in Small Refrigeration System, 1995

Jörgen Rogstam

3, Plattvärmeväxlare i ett termosifonsystem med ammoniak som köldbärare, 1995

Hans Gleisner

4, Projekt A1 – Konvertering Delrapport 1, 1995

Per Lundqvist, Lars Herbe

5, Propan i små värmepumpar, 1995  

Christina Ljungqvist

6, Propan for Heat Pump Applications using Brazed Plate Heat Exchangers, 1995

Olivier Pelletier, Christina Ljungqvist, Björn Palm

7, Safety with Flammable Refrigerants, 1995

Jan-Erik Nowacki

8, Propane for Heat Pump Applications Using Brazed Plate Heat Exchangers (part 3), 1996

Olivier Pelletier, Björn Palm

9, Konsekvenser av tidigarelagd utfasning av HCFC-köldmedier, 1996

Tomas Hallén

10, Termofysikaliska egenskaper för arbetsmedia i kylmaskiner och värmepumpar, 1996

Lennart Vamling

11, FRÅN IDÉ TILL PRODUKT – Markus 2500 Kombi, 1997  

Jörgen Rogstam 28

Dokumentation från Programmets 3:e informationsdag Alternativa Köldmedel i kylanläggningar och värmepumpar, 1995

Marianne Pettersson, Naturvårdsverket
Thore Berntsson, värmeteknik och maskinlära, CTH
Per Lundqvist, Energiteknik, KTH
Klas Berglöf, AKA Industriprodukter AB
Lennart Vamling, CTH
Cecilia Gabrielli, CTH
Björn Palm, KTH
Dick Sterner, LTH
Jan-Erik Nowacki, NOWAB
Bernt Engström, Elmarknad Vattenfall Norrland
Mats Fehrm, Elektro Standard AB
Lennart Rolfsman, ABB Refrigeration AB

4:e Informationsdagen på NUTEK Alternativa Köldmedel i kylanläggningar och värmepumpar, 1997

Thore Berntsson, CTH
Lennart Vamling, CTH
Cyril Thebault, CTH
Klas Berglöf, AKA Kyla
Per Lundqvist, KTH
Christer Engman, Alfa-Laval
Bengt Sundén, LTH
Lennart Rolfsman, ABB Refrigeration AB
Mats Fehrm, Elektro Standard
Björn Palm, KTH
Per Wennerström, Electrolux
Jörgen Rogstam, KTH
Erik Granryd, KTH
Bengt Bäckström, CTH