Det nationella arbetet, som sker kopplat till kyl- och värmepumpteknik, i innovationsklustret Varmt & Kallt länkas ihop med aktiviteterna inom det internationella energi organet, IEA, genom Varmt & Kallts nationella team. Det nationella teamet är en del av teknik samarbetsprogrammet för värmepumpande tekniker inom IEA, på engelska kallat Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP). Det nationella teamet fungerar som samlingspunkt för att inhämta och sprida information om pågående och kommande aktiviteter både på nationell nivå och internationellt inom IEA samarbetet.

Ett exempel hur det nationella teamet arbetar kan vara, att ett förslag på ett projekt från svenska aktörer fångas upp där det har identifierats att det saknas kunskap för att exempelvis ta fram en norm eller en lag. Det nationella teamet presenterar projektidén till IEA HPT TCPs styrelse som beslutar att ett annex (internationellt projekt) ska startas. Detta ger fler länder möjlighet att delta i arbetet under definierade ramar och projekt resultaten kan snabbare och bredare få genomslag.

Ett annat exempel hur det nationella teamet arbetar kan vara att ett IEA annex är under uppstart och det nationella teamet informerar svenska aktörer som kan dra nytta av och bidra till det internationella annexet. Dessa kan därefter välja att delta i arbetet.

För frågor eller idéer om Varmt & Kallts nationella team tveka inte att kontakta oss!

För mer information om pågående annex och HPT TCP klicka här