Emma Nyholm Humire tar hem årets Ebbe Lyths stipendium

Ebbe Lyths stipendium som delades ut på Kyl och värmepumpdagen den 19 november gick i år till Emma Nyholm Humire för hennes arbete med latent värmelagring i fasförändringsmaterial (PCM). Arbetet har fokuserat på de inkapslingar som håller fasförändringsmaterialet och hur dessa påverkar lagrets parametrar så som energimängd och uppladdningstider (det vill säga effekt). En matematisk modell har tagits fram och validerats mot experimentell data. Modellen för det termiska lagret har sedan använts för att simulera vilka effekter lagret kan få kopplat till ett flerfamiljshus med värmepump som uppvärmningskälla. Exjobbet finns nedan för nerladdning (i en reducerad version pga kommande publicering).

Digitala KVP-dagen 19 nov 2020

Svenska Kyl & Värmepumpdagen samlar branschens aktörer för en digital heldag med fokus på kompetensutveckling.

Upplysande seminarier varvas med temaindelade frågestunder i livesänt event från studion på Kistamässan. När? Den 19 november Tid? Start kl 08:30.

Ett urval av programpunkterna:

  • Hur mår Svenska Kyl & Värmepumpbranschen?
  • Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger?
  • HFO och TFA – vad säger forskningen?
  • Köldmedieutvecklingen fram till 2030 ur ett svenskt och europeiskt perspektiv.
  • Att se och förstå tillfällen för att utveckla affären. Brandfarliga köldmedier i praktiken.

Detta och mer därtill ger vi er som anmäler sig kostnadsfritt via eventsidan: KVPdagen.se

Styrning av solel och värmepumpsystem

Välkommen till ett seminarium där forskningsresultat om styrning och utvärdering av system med värmepumpar och solel, framförallt för villor presenteras. Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna står som värd för aktiviteten. Aktiviteten äger rum 16 december 2020, kl 14.00-16.00 digitalt. För anmälan och mer info, klicka här.

Varmt & Kallt FoI ting – inställt

Tyvärr måste vi meddela att FoI tinget som planerats till den 18 november på Kistamässan skjuts upp på obestämd tid. Med hänsyn till den senaste tidens ökande smittspridning i samhället och de begränsningar som detta medför, har vi gjort bedömningen att eventet inte skulle gå att genomföra på ett säkert och samtidigt givande sätt.

Ett av huvudsyftena med eventet är att forskare inom liknande områden med olika arbetsgivare som normalt inte träffas skulle få en överblick över vad som sker runt om i landet, diskutera problem, lyfta idéer och tankar för framtida projekt och utmaningar. Presentationerna skulle gå att genomföra digitalt, men vi bedömer att utkomsten från eventet i ett sådant format blir för begränsat för att motivera den tid och energi som krävs för deltagarnas förberedelser och genomförande. Vi har verkligen sett fram emot eventet och har fram tills nu varit hoppfulla att det skulle gå att genomföra som planerat, men som ni vet har omständigheterna förändrats snabbt den senaste tiden. När läget har stabiliserats och vi återigen kan träffas utan risk för smittspridning återkommer vi kring tidplan för eventet.

Forskning på kyl- och värmepumpsteknik en viktig del av energiomställningen

IVL har gått igenom de resultat som energimyndighetens stöttning av forskning knuten till kyl- och värmepumpandeteknik har gett och kan slå fast att forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället! De samlade slutrapporterna från de flesta projekten inom Effsys-programserie hittar ni under fliken projekt. Det första av dessa program var Alternativa köldmedier som startades av NUTEK (föregångare till energimyndigheten) 1994. Projektrapporter från detta program fram till och med de projekt som bedrevs inom EffsysExpand som avslutades 2018 kan fritt laddas ner här. Mer info om IVLs utvärdering finns här.

Utlysning inom TERMO

Ny utlysning inom energimyndighetens program TERMO. Utlysningen riktar sig till aktörer som vill bidra till ett resurseffektivt och hållbart energisystem genom hållbar värme och kyla. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Varmt & Kallt hjälper gärna till som bollplank hur ansökan kan formuleras eller tips på samarbetspartner inom frågor som rör:

  • Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel ingår.
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager.
  • Frivärme och frikyla där till exempel passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Utlysta medel cirka 60 miljoner kronor. Sista ansökningsdag 2020-08-18.

Länk till utlysningen

Global tävling för nya kyllösningar

Presentation av den globala tävlingen för nya luftkonditioneringslösningar med Iain Campbell och Ankit Kalanki från Rocky Mountain Institute. Webinariet hålls på engelska och länk till anmälan och engelsk beskrivning hittar ni nedan. Tid, 15 januari klockan 15:00 – 16:00

We are pleased to announce the start of the SEAD webinar series on energy efficient cooling on 30 January with a presentation on the Global Cooling Prize by Iain Campbell and Ankit Kalanki from Rocky Mountain Institute. The webinar will provide insights into the context and background for the Global Cooling Prize, the market failure in this sector, the circumstances under which a prize can be an effective change model, the prize process and current state, an overview of selected technologies, the testing phase of the prize, the path to future impact and key lessons learned along the way. The presentation will be followed by a Q&A session.

We are very much hoping that you will be able to join. Registrations – https://www.iea.org/events/webinar-stimulating-innovation-towards-high-efficiency-cooling-solutions

Svenska kyl och värmepumpdagen 2019

Närmare 700 besökare, ett femtiotal utställare och en isbar, vad mer kan man önska av en branschdag?

Programmet i de 2 föreläsningssalarna spände över vitt skilda frågor som hur rekryteringsutmaningen kan lösas, hur vi alla kan bli bättre presentatörer och så klart – nya köldmedier! För att bara nämna några av de teman som avhandlades.   

Ute i mässan fanns en stor del av branschens aktörer närvarande och visade upp sina nyheter. I det praktiska torget visades bland annat de senaste verktygen som krävs för att hantera de naturliga köldmedium som nu blir allt mer vanliga i takt med utfasningen av de miljöfarliga f-gaserna.  

Vinnarna av Ebbe Lyths stipendium tog emot sina pris på innovationsscenen.

I klassen universitet/högskolor tog Erica Hansson och Anna Lindesson hem första priset och får dela på stipendiet om 30 000 kronor för examensarbetet ”Transition from product to service focus through servitization – the case of the swedish heat pump market”.  

I klassen YH yrkeshögskolor går stipendiet på 30.000 kronor till Kristina Tuomela för hennes examensuppsats ”Den fysiska arbetsmiljön för kylteknikern”.

Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, instiftade i början av året ett stipendium på 30 000 kronor för studenter på yrkeshögskolenivå respektive masternivå inom kyl- och värmepumpsteknik. Stipendiet gavs namn efter Ebbe Lyth.

Från vänster till höger Per Jonasson, Kristina Tuomela, Ebbe Lyth och Erica Hansson. Foto Viktor Ölén

Innovationspotential och geotermi på Geoenergidagens workshop

Den 2 oktober arrangerade Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med innovationsklustret Varmt & Kallt en heldags workshop med fokus på innovationspotentialen inom geoenergibranschen, och djupgeotermiska satsningar i Sverige. Ett fyrtiotal deltagare med olika bakgrund inom geoenergi- och energibranschen deltog under workshopen.

Den första frågan som diskuterades under workshopen var vilken innovationspotential som deltagarna ser inom geoenergibranschen i stort. Frågorna gällde hårdvara (utrustning, verktyg, etc), såväl som mjukvara (simuleringsverktyg och andra digitala verktyg) och tjänster och metoder. Den andra stora diskussionsfrågan handlade om djupgeotermi i skandinaviska förhållanden. Deltagarna var överens om att det kan finnas potential för Sverige att utvinna värme genom djupgeotermi, men att det inte finns någon potential för geotermisk elproduktion i Sverige, då temperaturen i berggrunden är för låg för att få lönsamhet.  Resultaten och erfarenheterna från de finländska geotermiborrhålen i Espoo som just nu borras med DTH (sänkhammarborrning) är viktiga att följa för att bedöma möjligheterna för geotermi i Sverige. Tero Saarno, St1, berättade att man just nu utför tester på två testhål i Malmö, det ena på 1000 m och det andra på 4000 m, där man använder äldre borrhål och fördjupar dessa. Man utför först pilotborrning för att sedan göra verkliga produktionsborrhål.

Slutsatserna från workshopens diskussioner var att det finns en betydande utvecklings- och innovationspotential inom geoenergibranschens olika delar i Sverige och Norden, med flera intressanta utvecklingsvägar. Dels inom djupgeotermi för värme, och dels i utveckling av medeldjupa borrhål (500 – 1000 m) med kollektorer för användning i tätbebyggt område. Även högtemperaturlager för fjärrvärmenät och termiska lager i lågtemperatur-fjärrvärmenät lyftes fram som viktiga innovationsområden. En förutsättning för framtiden inom dessa områden är utveckling av borrteknologin och av borrhålsvärmeväxlare som passar för borrhål som är djupare än 500 m. Två andra viktiga förutsättningar som lyftes fram var samverkan mellan akademi och näringsliv, och tillgång till riskkapital och någon form av riskfond. Man måste våga ekonomiskt för att utvecklas.

I bilden visar Johan Barth Nordens geologi. Foto Viktor Ölén

Grattis teknologie doktor Pavel Makhnatch

Den 24 september försvarade Pavel sin doktorsavhandling och fick av betygsnämnden med beröm godkänt. Få personer i Sverige och troligtvis världen har bättre koll på de nya HFC köldmedier som har tagits fram i samband med implementeringen av F-gasförordningen. Vi gratulerar Pavel till titeln och tackar för hans idoga arbete för en övergång till miljövänligare kyl- och värmepumpsystem.

Länk till avhandlingen

I bilden syns Pavel försvara sin avhandling tillsammans med delar av betygsnämnden. Foto Johan Tegnelius