Nationellt teammöte inom IEA HPT

Den 12 september klockan 09:00 kommer Varmt & Kallts nationella team informera från IEA HPT arbete. Om du är intresserad av vad som sker och vad som är på gång eller vill påverka framtida forskning med fokus på kyl- och värmepumpar internationellt och hur Sverige deltar i detta arbete tveka inte att anmäla dig.  

Agenda

09:00

Översikt av pågående projekt

Återkoppling från konferensen i Chicago

Kommande möten och aktiviteter

Nya områden för framtida samarbetsprojekt  

                             Öppen diskussion om vilka utmaningar vi vill att HPT ska jobba med framgent  

Avslut runt klockan 11

När: 12 september klockan 9:00 – 11:00

Var: digitalt

kostnad: gratis

Ebbe Lyths stipendium

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier

  • Bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2023 
  • Bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2023

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.

Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 16 november.

All info om hur du ansöker hittar du på KYS hemsida, här.

Resultat från IEA HPT Annex 52

Under ett fyraårigt samarbetsprojekt har experter från sju länder följt upp ett trettiotal långtidsmätningar av större geoenergianläggningars prestanda. Erfarenheterna från anläggningarna har bland annat resulterat i ett riktlinjedokument för hur man bör instrumentera och mäta prestanda hos större geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimaCheck, delar under webbinariet sin kunskap om varför och hur en bra instrumentering görs, och hur detta minskar kostnader och bekymmer för beställaren.

Varmt välkomna!

När: 30 maj klockan 9.00 – 10.00
Var: 
digitalt
Kostnad: gratis

Webbinarium TFA – trifluorättiksyra

Förutom den klimatpåverkan som de fluorerade köldmedierna bidrar med och regleras i f-gasförordningen så har det visat sig att flertalet fluorerade köldmedier och blandningar av dessa som används idag bildar TFA, Trifluorättiksyra. Men vad är TFA, hur bildas det och vilken påverkan har det på djur och natur på kort och lång sikt; är det på grund av TFA som 5 länder inom EU nu vill förbjuda försäljning av samtliga PFAS ämnen och produkter som innehåller PFAS, genom EU förordningen REACH? För att reda ut dessa frågetecken och många andra har vi förmånen att få lyssna på Audun Heggelund från Norska Miljödirektoratet som jobbar med frågan.

När 11 maj klockan 9:00 – 10:00

Talare Audun Heggelund

Var digital

Webbinarium Future of Heat Pumps

Det internationella energiorganet IEAs medlemsländer använder cirka 75% av den globala energin. Därmed får IEAs rekommendationer och ställningstagande stort genomslag i många länder runt om i världen. Vi kommer under webbinariet få höra Caroline Haglund Stignor, från IEA HPT TCP gå igenom special rapporten Future of heat pumps som tittar närmare på hur värmepumpar de kommande åren kan bidra till ett hållbart energisystem.

När 4 maj 8:30 – 9:15

Var digitalt

Talare Caroline Haglund Stignor, RISE

 

IEA HPT nationellt team möte

Den 21 mars klockan 9:00 kommer Varmt & Kallts nationella team informera från IEA HPT arbetet. Om du är intresserad av vad som sker och vad som är på gång eller vill påverka framtida forskning med fokus på kyl- och värmepumpar internationellt och hur Sverige deltar i detta arbete tveka inte att anmäla dig.  

Agenda

9:00

Sveriges roll i IEA HPT

                           Emina Pasic, Energimyndigheten

Vad är IEA HPT och hur fungerar det internationella arbetet?

                           Monika Axell och Caroline Haglund Stignor, Rise

Varmt & Kallts nationella team

                           Viktor Ölén, Svenska kyl & värmepumpföreningen

Finansiering

                           Emina Pasic, Energimyndigheten

Nya annex under uppstart

                           Översikt

                           Safety measures on flammable refrigerants

                           Heat pumps in circular economy

11:00                

avslut

Övergång till hållbara värmepumpar

Är det möjligt med en övergång till hållbara köldmedier i värmepumpar och hur lång tid uppskattas denna övergång ta? Svaren sträcker sig från att det är helt omöjligt till att det redan idag finns produkter på marknaden. Framstående personer på de ledande universiteten och institutionerna runt om Europa som forskar inom kyl- och värmepumpande teknik delar här med sig om sin kunskap i frågan. A Transition to Sustainable Heat Pumps – a Position Paper from the Scientific Community

PFAS förbud publicerad

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har nu publicerat förslaget för begränsningar som övervägs för tillverkning och användning av PFAS ämnen. Som finns beskrivet här berörs merparten av de syntetiska fluorerade köldmedierna (HFO och HFC) av förslaget. Det finns 2 olika alternativ i förslaget från ECHA, i det första alternativet förbjuds tillverkning och användning, 18 månader efter att lagförslaget har godkänts. I det andra alternativet så finns det vissa undantag för vissa användningsområden. Ett sådant är påfyllnad av kyl- och värmepumpar som tillåts i 13,5 år efter att lagförslaget har blivit giltigt. Ett annat undantag rör installationer av kyl och värmepumpar där nationella säkerhet och byggnadskoder förbjuder användning av alternativa köldmedier (för Sverige är detta troligtvis inte tillämpbart). Lagförslaget förväntas bli giltigt 2025.