TFA kopplas till reproduktionstoxicitet

I diskussionen kring PFAS och framför allt TFA, framförs ibland argumentet att det ännu inte är påvisat att TFA har en negativ påverkan på människor. Enligt tyska Bundesstelle für Chemikalien finns det dock nu tillräckliga bevis att TFA har negativ påverkan på reproduktionen och att det därmed är befogat att ändra klassifikationen av TFA i Europa.

De inlämnade förslagen till ECHA (Europeiska kemikalie inspektionen) går att hitta här och här.

Mer om bakgrunden till förslaget går att hitta här.