Klimat 21

Klimat 21 bedrevs mellan åren 1997 fram till 2000. Nedan återfinns publikationer från projekten inom programmet.

klimat 21-dagen 1998  

klimat 21-dagen 1999

Absorptionskyla driven av lågtemperaturkälla, D1   

D1 Slutrapport Absorptionskyla driven med lågtemperaturkälla

Den energieffektiva butiken i teori och praktik, B3       

Klimat 21-dagen 1998
Klimat 21-dagen 1999
B3 Slutrapport K21-Den energieffektiva butiken
IEA Annex 26 work-shop 2000
IEA Annex 26

Den energieffektiva kyldisken, B4                 

B4 Slutrapport K21-Den energieffektiva kyldisken
B4 Bilaga 1 IIR98
B4 Bilaga 2 Klimat21 1998
B4 Bilaga 3 Klimat21 1999
B4 Bilaga 4 IIR99
B4 Bilaga 5 IEA Annex 26 workshop 2000

Det energieffektiva kylbatteriet, B5 

B5 Slutrapport K21-Det energieffektiva kylbatteriet              

Effektiva förångare till kyl- och frysskåp, C14

C14 Slutrapport K21-Effektiva förångare till kyl- och frysskåp
C14 M Sc Thesis K21- Redistribution migrated refrigerant

Ersättning av R22 i nya och befintliga anläggningar, A2

A2 Slutrapport K21-Ersättning av R22
Appendix A
Appendix B

Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar, D15       

D15 Slutrapport K21-Fältmässiga mätmetoder
D15 Bilaga1 IEA WS
D15 Förstudie fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpanläggningar, D6         

D6 Slutrapport K21-Integrerad styrning              

Köldmedieblandningar i system, C11             

C11 Licentiate Thesis K21-Zeotropic Refrigerant Mixtures
C11 M Sc Thesis K21-Performance of Evaporator Tubes
Paper I
Paper II

Nya köldmedieblandningar som ersättning för R22 i värmepumpar, A8     

A8 Final Report K21-New Refrigerant Blends

Simulering av värmepumpsystem, D9           

D9 Slutrapport K21-Simulering av värmepumpsystem
Första Klimat 21-dagen 1998
Andra Klimat 21-dagen 1999

Smörjning av lager i kylmaskiner, C13       

C13 Slutrapport K21-Smörjning av lager i kylmaskiner
Bilaga 1 Influence of refrigerant on viscosity and pressure -v
Bilaga 2 Influence of molecular structure on the lubrication

Värmeövergång och tryckfall vid förångning i små plattvärme, C10

C10 Slutrapport K21-Förångning i plattvärmeväxlare
KLIMAT21 – November 1999
KLIMAT21- December 1998