effsys

Forskningsprogrammet eff-Sys bedrevs mellan 2001-2004. Nedan återfinns publikationer sorterade i teknikområden.

Effektivare system för livsmedelskyla

Butiken F3

SR Butiken F3 dec 2004

Kylbatteriet F5   

SR Kylbatteriet F5 dec 2004                      

Kyldisken F4   

Doctoral Thesis MA F4
SR Kyldisken F4

Kylskåpet H14

SR Kylskåpet H14 Dec 2004

Värmepumpssystem

Driftoptimering H22     

SR Driftoptimering H22 dec 2004   
Integrated-control-of-heat-pumps H22       

Högtemperatursystem H21  

SR Högtemperatursystem H21
Hf19-Förstudie Högtemperaturvp
Hf19-Bilaga 1 förstudie
Hf19-Bilaga 2 förstudie
Hf19-Bilaga 3 förstudie

Kompressions-absorbtionssystem H27

SR H27 Kompressions-absorbtions-vp

Konvertering av elvärmda småhus H23

SR-H23-Kombitank feb2005
SR-H23-Konvertering av elvärmda småhus

Simulering H9

Simulering_värmepumpssystem H9 dec 2004

Spetsvärmelösningar H24

SR Spetsvärmelösningar H24

Komponenters och mediers roll    

Plattvärmeväxlare som förångare H10

SR H10 Plattvärmeväxlare dec 2004
Thesis Plate heat exchangers H10

Prestanda med R410A H25

SR-H25-Prestanda med R410A

Smörjning av lager i kylmaskiner G13

SR G13 Smörjning av lager dec 2004

Kylsystem

Frikyla – analys av teknik och systemlösningar Hs20

SR-Hs20 Frikyla
Litteraturlista Hs20 Frikyla

Lågtemperaturdriven absorptionskyla H1

SR-H1-Lågtemperaturdriven-absorptionskyla

Multifunktionell luftkonditioneringsenhet H26

SR-H26 CO2 AC and bottoming-cycle dec 2004