EffsysPlus

Effsys+ pågick mellan åren 2014 till 2018. Nedan återfinns rapporter från programmet och dess projekt.

EFFSYS+ är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Den starka internationella position som svenska forskningsinstitutioner har inom områdena kyl- och värmepumpteknik ska behållas och forskningen i Sverige ska fortsätta att utvecklas i samverkan med näringslivet. Detta är ett led i omställningen till ett uthålligt och resurseffektivt samhälle.

Energisnål, användarvänlig och uthållig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas. Programmets vision är att bidra till att utveckla svenskt näringsliv till en världsledande ställning inom området kylteknik och värmepumpar. Energisnål och miljövänlig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas med användarperspektiv.

Slutrapport för EffsysPlus

EP01 – Köldmedier med låg GWP samt kost- och energioptimering av värmepumpsystem

Projektledare:Prof. Björn Palm
Utförare del 1:Doktorand Pavel Makhnatch
Utförare del 2:Doktorand Gunda Mader
Forskningssäte: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP01

EP02 – Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader

Projektledare:Saqib Javed
Utförare:Saqib Javed
Forskningssäte:Chalmers Tekniska Högskola (CTH)

Slutrapport EP02

EP03 – Energieffektivisering i köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inneklimat – fas 2

Projektledare:Tekn. Dr. Monica Axell
Utförare:Doktorand Sofia Stensson
Forskningssäte:Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)

Slutrapport EP03
Doktorsavhandling Sofia Stensson

EP04 – Effektivare dimensionering av bergvärmesystem & implikationer från EFFSYS2 resultat

Projektledare:Prof. Björn Palm
Utförare:Tekn. lic. José Acuña
Forskningssäte:Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP04

EP05 – Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader

Projektledare:Tekn. Dr. Åsa Wahlström
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:CIT Energy Management

Slutrapport EP05

EP06 – Utvärdering av kyl- och värmesystem i livsmedelsbutiker genom fältmätning och modellering

Projektledare:Tekn. Dr. Samer Sawalha
Utförare:Doktorand Mazyar Karampour
Forskningssäte:Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP06
Cottineau V., “Optimization and calculation of supermarket refrigeration systems”
Giménez Gavarell P., “Guidelines of how to instrument, measure and evaluate refrigeration systems in supermarkets”
Marigny J., “Analysis of simultaneous cooling and heating in supermarket refrigeration systems”

EP07 – Kapacitetsreglering i värmepumpsystem

Projektledare:Prof. Per Lundqvist, Tekn. Dr. Joachim Claesson
Utförare:Doktorand Hatef Madani
Forskningssäte:Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP07

EP08 – Utformning av ett PV-matat värmepumpsystem för hög andel solenergi

Projektledare:Prof. Björn Karlsson
Utförare:Doktorand Richard Thygessen
Forskningssäte:Mälardalens Högskola (MdH)

”projektet avbrutet i förtid ingen slutrapport”

EP09 – Studie av värmeöverföring, tryckfall och flödesvisualisering vid förångning i små rektangulära kanaler

Projektledare:Prof. Björn Palm
Utförare:Doktorand Oxana Samoteeva
Forskningssäte:Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP09

EP10 – Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager

Projektledare:Tekn. Lic. Jörgen Rogstam
Forskningssäte:Energi och Kylanalys AB

Slutrapport EP10

EP11 – Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem

Projektledare:Lennart Rolfsman
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)

Slutrapport EP11

EP12 – Tappvattenvärmning med värmepump – alternativa systemlösningar – Del 2

Projektledare:Prof. Per Fahlén
Utförare:Doktorand Jessica Erlandsson
Forskningssäte:Chalmers Tekniska Högskola (CTH)

Sammanfattning av slutrapport EP12
Jessica Bensson LIC uppsats

EP13 – Magnetokaloriska kyl- och värmepumpprocesser i vitvaror, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar

Projektledare:Prof. Björn Palm
Utförare:Doktorand Behzad Abolhassani Monfared
Forskningssäte:Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Slutrapport EP13

EP14 – Inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser på värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare som används i indirekta kylsystemen

Projektledare:Tekn. Dr. Åke Melinder
Utförare:Doktorand Monika Ignatowicz
Forskningssäte:KTH Energiteknik

Slutrapport EP14

EP15 – Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader – del 2

Projektledare:Tekn. Dr. Åsa Wahlström
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:CIT Energy Management

Slutrapport EP15

EP16 – Smart felidentifiering och diagnos för värmepumpsystem

Projektledare:Tekn. Dr. Joachim Claesson och Hatef Madani, KTH
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:KTH Energiteknik

Slutrapport EP16

EP17 – Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus

Projektledare:Tekn. Lic. Svein Ruud
Utförare:Martin Persson
Forskningssäte:SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutrapport EP17

EP18 – Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätninngar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat

Projektledare:Tekn. Dr. Monica Axell
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutrapport EP18

EP19 – Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem

Projektledare:Prof. Björn Palm
Utförare:Arbetsgrupp
Forskningssäte:KTH Energiteknik

Slutrapport EP19

EP21 – Uppgradering av bergvärmesystem

Projektledare:Joachim Claesson
Utförare: Johan Stare och Joachim Claesson
Forskningssäte:KTH Energiteknik

Slutrapport EP21

EP22 – Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump

Projektledare:Björn Palm
Utförare:Jörgen Wallin
Forskningssäte:KTH Energiteknik

Sammanfattning av slutrapport EP22
Doktorsavhandling Jörgen Wallin

EP23 – CO2 som köldmedium för mjölkkylning

Projektledare: Jörgen Rogstam
Utförare:
Forskningssäte:Energi och kylanalys AB

Slutrapport EP23

EP24 – Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker

Projektledare: Samer Sawalha
Utförare:
Forskningssäte:KTH

Slutrapport EP24
Examensarbete Roupen Ohannessian

EP25 – Koncept och kompetensuppbyggnad för systematisk användning av högtemperaturvärmepumpar inom mejeriindustrin

Projektledare: Lars Hamberg
Utförare:
Forskningssäte: SIK Institutet for Livsmedel och Bioteknik AB

Slutrapport EP25