EcoPack

Ecopack syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya värmepumpar med naturligt köldmedium med förhållandevis hög förångningstemperatur och lågt temperaturlyft. Syftet är dels att möjliggöra förbättring av befintliga värmepumpar med hjälp av en economizer och dels att förbättra effektiviteten i neutrala termiska nät samt termiska lager. Projektet syftar till att bygga minst en prototyp i laboratoriemiljö där gränssnitten, den varma och kalla sida på värmepumpen, kan simuleras mot flertalet möjliga användningsområden. Läs mer

IEA HPT Annex 52

Mellan 1 januari 2018 och sista december 2021 pågår det internationella samarbetsprojektet IEA HPT Annex 52 – Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings. Annexet leds av Sverige genom Svenskt Geoenergicentrum, en av Innovationsklustret Varmt & Kallts medlemmar. För mer info klicka här.

Köldmedier

Utvecklingen för att ta fram köldmedier med lägre växthuspåverkan, har resulterat i en uppsjö av nya syntetiska köldmedier men har även ökat intresset för de naturliga köldmedierna. De senaste rapporterna om för och nackdelar för de olika köldmedieklasserna och annan information kopplat till köldmedier finns samlade här.

ThermoNet

  • Projekttid 2018-11-05 till 2019-07-30
  • Koordinator Thomas Wildig, Arvalla AB
  • Finansiering Vinnova

ThermoNet undersöker förutsättningarna för neutrala termiska nät i södra Malmö och Helsingborg.

Från produkt till tjänstefokus genom tjänstefiering

En studie av den svenska värmepumpmarknaden

Värmepumpmarknaden har redan påbörjat en tjänsteutveckling och därmed är förhoppningen att studien ska kunna förbereda nuvarande aktörer för kommande förändringar på marknaden. Arbetet innefattar en intervjustudie med olika aktörer på värmepumpmarknaden för att skapa förståelse för roller, interaktioner och produkterbjudande. Datan från intervjuerna har kompletterats med en litteraturstudie inom tjänsteutveckling för att identifiera marknadens mognad samt framtida scenarion.