Effsys 2

Effsys 2 var ett fyraårigt tillämpat forsknings- och utvecklingsprogram för kyl- och värmepumpteknik som drevs under perioden 1 juli 2006–30 juni 2010. Nedan återfinns rapporter från programmet och deltagande projekt.

Slutrapport_Effsys_2.pdf
Syntes Effsys 2.pdf

P1 – Energieffektivisering i köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inneklimat

Projektledare: Monica Axell, SP    Doktorand: Sofia Stensson, SP

P1 Slutrapport.pdf

P2 – Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering av värmepumpar och indirekta kylsystem med köldbärare

Projektledare: Åke Melinder, KTH

P2 Slutrapport.pdf
Handbok engelsk.pdf
Åke Melinder Doctor Thesis

P3 – Värmepumpsystem med CO2 som köldmedium

Projektledare: Per Lundqvist, KTH    Doktorand: Yang Chen, KTH

P3 Slutrapport.pdf

P4 – TriGen – Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus

Projektledare: Joachim Claesson, KTH

P4 Slutrapport.pdf

P5 – Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering

Projektledare: Björn Palm, KTH och Per Lundqvist, KTH    Doktorand: Hatef Madani, KTH

P5 Slutrapport

P6 – System för värmepumpsinstallationer i fastigheter

Projektledare: Jörgen Rogstam, IUC

P6 Slutrapport.pdf

P7 – Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader

Projektledare: Per Fahlén, CTH    Doktorand: Saqib Javed, CTH

P7 Slutrapport.pdf

P8 – Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Projektledare: Björn Palm, KTH    Doktorand: Jose Acuna, KTH

P8 Slutrapport.pdf
Licenciate-Thesis-Jose-Acuna-final2.pdf

P9 – Beräkningsmetoder för årsvärmefaktor för värmepumpsystem för jämförelse, systemval och dimensionering

Projektledare: Per Lundqvist, KTH

P9 Slutrapport.pdf
Rapport P9

P10 – Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus – Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Projektledare: Svein Ruud

P10 Slutrapport.pdf

P11 – Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme

Projektledare: Per Fahlén, CTH    Doktorand: Jessica Erlandsson, CTH

P11 Slutrapport.pdf

P12 – European Committee of Education within the European Heat Pump Association

Projektledare: Bengt Sandström, Mittuniversitetet

P12 Slutrapport.pdf

P13 – Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler

Projektledare: Monica Axell, SP

P13 Slutrapport.pdf

P14 – Nästa generation värmepumpsystem i bostäder och lokaler

Projektledare: Monica Axell, SP

P14 Slutrapport.pdf

P15 – Värmepumpar och elkvalitet

Projektledare: Jan Welinder, SP

P15 Slutrapport.pdf

P16 – Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem

Projektledare: Monica Axell, SP

P16 Slutrapport.pdf

P17 – Uteluftsvärmepump för tappvattenvärmning

Projektledare: Anders Fransson, Thermia

Ingen slutrapport arkiverad

P18 – Flödande förångare i små kyl- och värmepumpsystem

Projektledare: Björn Palm, KTH

P18 Slutrapport.pdf

P19 – Decentraliserade pumpar i kylapplikationer

Projektledare: Jörgen Rogstam, IUC

P19 Slutrapport.pdf
Master thesis Shengqian Cai.pdf

P20 – Systemanalys av värmepumpar i kombination med solfångare

Projektledare: Björn Karlsson, LTH  Utförare: Elisabeth Kjellson

P20 Slutrapport.pdf

P21 – Värmeåtervinning i kylsystem i livsmedelsbutiker, speciellt CO2 system

Projektledare: Samer Sawalha, KTH

P21 Slutrapport.pdf

P22 – Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system med värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd – När/Var/Hur?

Projektledare: Joachim Claesson, KTH Doktorand: Jörgen Wallin

P22 Slutrapport.pdf

P23 – Värmepumparnas betydelse för toppeffekter i elsystemet

Projektledare: Björn Palm, KTH
Utförare: Gunnar Bröms, Vattenfall och Björn Palm, KTH

P23 Slutrapport.pdf

P24 – Egenskaper för nya köldmedier med låg växthuseffekt

Projektledare: Björn Palm, KTH
Utförare: Björn Palm, KTH

P24 Slutrapport.pdf

P25 – Utvärdering av värmepumpar som attraktiv del i åtgärder i 50-, 60-, 70-tals inklusive även miljonprogrammet sett ur ett tekno-ekonomiskt perspektiv

Projektledare: Joachim Claesson, KTH
Utförare: Joacim Claesson, KTH

P25 Slutrapport.pdf