Genom att bidra till en ökad kunskapsspridning, utgöra en drivbänk för nya idéer och underlätta samarbeten syftar innovationsklustret Varmt & Kallt att bidra till övergången till ett resurseffektivt och hållbart energisystem. Innovationsklustret Varmt & Kallt fokuserar i huvudsak på teknikområdena:

  • Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel ingår.
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager.
  • Frivärme och frikyla där t.ex. passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Intresserad?

Varmt & Kallt vänder sig till alla som har ett intresse inom området oberoende om du arbetar på ett stort eller litet företag, i en kommun eller landsting eller forskar. Att anmäla sig som intressent kostar inget och innebär att man blir inbjuden till event, får ta del om information och vara med och påverka klustrets inriktning. Tveka inte, fyll i fälten nedan och anmäl dig redan idag!

Kalendarium

  • /

Nyheter