Genom att bidra till en ökad kunskapsspridning, utgöra en drivbänk för nya idéer och underlätta samarbeten syftar innovationsklustret Varmt&Kallt att bidra till övergången till ett resurseffektivt och hållbart energisystem. Innovationsklustret Varmt&Kallt fokuserar i huvudsak på teknikområdena:

  • Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel ingår.
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager.
  • Frivärme och frikyla där t.ex. passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Kalendarium

Nyheter