ThermoNet

Målet med ThermoNet är att utveckla en allians som har kompetens att leverera alla delar i ett Thermonet, lågtempnät som återvinner spillvärme. Testa affärsmodeller och kundnyttan med verkliga kunder.

En global utmaning är att tillföra till en växande befolkning både värme och kyla, utan växthusgasutsläpp och skogsavverkning, i bostäder och på arbetsplatser. Lösning är en hybrid, varken fjärrvärme/kyla eller enskilda värmepumpar, utan istället det bästa av de båda teknikerna spetsat med två andra svenska paradgrenar ventilationsteknik och styr- & regler. Thermonet innehåller väl beprövade delsystem, men en omogen systemlösning, kundmodell och utbyggnadsmetodik. Thermonet kan återanvända spillvärme som släpps ut från mindre källor, affärer, enskilda fastigheter och med en liten mängd el omvandla spillet till nyttig värme och kyla. Nästan hälften av världens energiförbrukning är kopplad till våra byggnader. En bedövande majoritet av energin kommer från kol, olja och gas. Svensk industri har alla förutsättningar för att bli världsledande på detta område som städer och kunder efterfrågar. Idag skär tekniken tvärs över befintliga branscher och konservativ gatuplanering som har svårt att förflytta etablerade affärsmodeller och regler till något mer disruptivt. Vi testar konkreta idéer direkt i verkligheten i södra Malmö och Helsingborg.