EcoPack

Ecopack syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya värmepumpar med naturligt köldmedium och liten köldmedium fyllning med förhållandevis hög förångningstemperatur och lågt temperaturlyft. Syftet är dels att möjliggöra förbättring av befintliga värmepumpar med hjälp av en economizer och dels att förbättra effektiviteten i neutrala termiska nät samt termiska lager. Projektet syftar till att bygga minst en prototyp i laboratoriemiljö där gränssnitten, den varma och kalla sida på värmepumpen, kan simuleras mot flertalet möjliga användningsområden.

Utförare:
Eric Granryd – Professor emeritus,
Björn Palm – Professor KTH energiteknik,
Samer Sawahla Docent KTH energiteknik,
Klas Andersson – drivande i Pentaprop projektet,
Jan-Erik Nowacki Nowab,
Viktor Ölén SKVP

Medfinansierande företag:
AlfaLaval, Nibe, Sanden, Sonority

Projektperiod
2019 till 2022-01-01

Rapporter

Performance comparison between reciprocating and scroll compressor heat pumps with R600a refrigerant, Christofer Kronström