Varmt & Kallts forskardag

Den 16 november går Varmt & Kallts forskardag av stapeln. Under förmiddagen kommer övergången till naturliga köldmedier att belysas med fokus på de mindre kyl- och värmepumpsaggregaten. Då dessa är de som föreslagen lagstiftning först kräver ska ha ett köldmedium med låg växthuspåverkan. Under eftermiddagen breddar vi diskussion och kommer fokusera på hur energisystemet kan …

Geotermiworkshop

Den 9 september arrangerade Innovationskluster Varmt & Kallt tillsammans med Energiforsks Värmekluster en heldagsworkshop om geotermi i Sverige, i Energiforsks lokaler i centrala Stockholm. Workshopen, som samlade ett trettiotal deltagare, innehöll såväl tekniska och geologiska, som ekonomiska och finansiella aspekter. Under workshopens första halva gav Signhild Gehlin, vd på Svenskt Geoenergicentrum, en kort översikt över …

Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award

Nominering för Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award är nu öppen. Priset anses av många vara ett av de finaste som går att få inom kyl- och värmepumpande teknik. Prisutdelningen sker under den IEA 14e internationella värmepumpskonferens i Chicago 2023.    The nomination for Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award is …

Gustav Lorenzen konferensen

Årets konferens var den 15e konferensen i ordningen. Konferensen arrangeras av IIR, International Institute of refrigeration och i år återvände diskussion om naturliga köldmedium till Trondheim och SINTEF, NTNU där professor Gustav Lorentzen verkat och under 80-talet påbörjat återgången till naturliga köldmedium, i hans fall med ett speciellt fokus på koldioxid och den transkritiska cykeln. …

Call for abstracts 14th IEA Heat pump Conference

Dear All, The upcoming conference offers an excellent meeting place and will serve as a forum to discuss the latest heat pumping technologies and applications and to exchange knowledge in research, market, policy, and standards information on related topics. Exhibitions will be held at the conference, to share products and technologies. Call for abstracts – …

HPT TCP – årsredovisning

The Technology Collaboration Program on Heat Pumping Technologies av IEA (HPT TCP) årsrapport för 2021 är nu publicerad och kan laddas ner. Årsredovisningen beskriver programmets arbete under 2021, information om projekten inom HPT TCP och höjdpunkterna från 2021. Länk till årsrapporten.

Ny information gällande PFAS restriktion

Audun Heggelund från norska miljödirektoratet går igenom förslaget att begränsa pfas ämnen genom REACH direktivet och hur detta kan påverka de syntetiska köldmedierna. The universal PFAS restriction proposal and F-gases – Norwegian Environment Agency

Restriktioner för högfluorerade ämnen (PFAS)

European Chemicals Agency har precis lagt fram sitt förslag angående restriktioner för placerande på den europeiska marknaden av PFAS ämnen dit flertalet av de syntetiska fluorerade köldmedierna hör. Förslaget finns att finna här. Förslaget är framtaget av Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Mer bakgrundsinformation om köldmedier finns här.

Sök Ebbe Lyths stipendium – vinn 30 000 kr!

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans stora insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier ”bästa examensuppsats inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2022” ”bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2022”. I länkarna ovan hittar du all information om hur du går till …