Webbinarium – Nya krav på omfattande hållbarhetsrapportering i CSRD

Vilka företag ska rapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive? När börjar de olika delarna av direktivet och dess rapporteringsstandarder att gälla? Vad ska ingå i rapporteringen och hur kopplar man den dubbla väsentlighetsanalysen och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) till företagets syfte och affärsinriktning? Kan dessa rapporteringsinitiativ även användas för en affärsnytta? I detta webbinarium får …

Energimyndigheten satsar på forskarskola med inriktning mot energisystem

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) vill Energimyndigheten skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet. Utlysningen riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet. Så du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare …

Revision av f-gasförordningen

Parlamentet och ministerrådet har idag nått en provisorisk överenskommelse angående revision av f-gasförordningen. Nästa steg är att både parlamentet och ministerrådet godkänner den provisoriska överenskommelsen. Lagförslaget är ännu inte släppt men enligt pressmeddelanden kommer en nedfasning av mängden HFC som får säljas minskas till 15% år 2036 och en komplett utfasning av försäljningen ska ske …

Ebbe Lyths stipendium

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier Stipendierna är på 30 000 kronor vardera. Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 16 november. All info om hur du ansöker hittar du på KYS …

Resultat från IEA HPT Annex 52

Under ett fyraårigt samarbetsprojekt har experter från sju länder följt upp ett trettiotal långtidsmätningar av större geoenergianläggningars prestanda. Erfarenheterna från anläggningarna har bland annat resulterat i ett riktlinjedokument för hur man bör instrumentera och mäta prestanda hos större geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimaCheck, delar under webbinariet sin kunskap om varför och hur en bra instrumentering görs, …

Webbinarium TFA – trifluorättiksyra

Förutom den klimatpåverkan som de fluorerade köldmedierna bidrar med och regleras i f-gasförordningen så har det visat sig att flertalet fluorerade köldmedier och blandningar av dessa som används idag bildar TFA, Trifluorättiksyra. Men vad är TFA, hur bildas det och vilken påverkan har det på djur och natur på kort och lång sikt; är det …

Webbinarium Future of Heat Pumps

Det internationella energiorganet IEAs medlemsländer använder cirka 75% av den globala energin. Därmed får IEAs rekommendationer och ställningstagande stort genomslag i många länder runt om i världen. Vi kommer under webbinariet få höra Caroline Haglund Stignor, från IEA HPT TCP gå igenom special rapporten Future of heat pumps som tittar närmare på hur värmepumpar de …