Nyheter i samband med revidering av f-gasförordningen.

Gunilla Söderström från Naturvårdsverket går igenom några av förändringarna som revideringen av den europeiska f-gasförordningen innebär och hur denna förhåller sig till den svenska. Informationen omfattar både förändringar som rör befintliga kyl- eller värmepumpsaggregat och vad som är viktigt att tänka på för nya aggregat. Var, digitalt När, den 8 maj klockan 9 till 10. …

Portal för EU utlysningar

För att erbjuda en bättre översikt av de många olika utlysningar som är aktuella på EU nivå har kommissionen tagit fram en portal. Klicka nedan och se vad som är intressant för dig.

F-gasförordningen nu publicerad

EU/573/2024 (sv) – EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014 EU/573/2024 (en) – REGULATION (EU) 2024/573 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing …

F-gasförordningen godkänd av rådet

Rådet ger grönt ljus för nya regler för att minska skadliga utsläpp från Fluorerade gaser. Rådet har idag antagit två förordningar för att fasa ned fluorerade gaser (F-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ner ozonskiktet. Även om befintlig EU-lagstiftning redan har begränsat användningen av dessa gaser och ämnen avsevärt, kommer de …

Webbinarium – Nya krav på omfattande hållbarhetsrapportering i CSRD

Vilka företag ska rapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive? När börjar de olika delarna av direktivet och dess rapporteringsstandarder att gälla? Vad ska ingå i rapporteringen och hur kopplar man den dubbla väsentlighetsanalysen och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) till företagets syfte och affärsinriktning? Kan dessa rapporteringsinitiativ även användas för en affärsnytta? I detta webbinarium får …

Energimyndigheten satsar på forskarskola med inriktning mot energisystem

Med Forskarskolan Energisystem (FoES) vill Energimyndigheten skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbetet. Utlysningen riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet. Så du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare …

Revision av f-gasförordningen

Parlamentet och ministerrådet har idag nått en provisorisk överenskommelse angående revision av f-gasförordningen. Nästa steg är att både parlamentet och ministerrådet godkänner den provisoriska överenskommelsen. Lagförslaget är ännu inte släppt men enligt pressmeddelanden kommer en nedfasning av mängden HFC som får säljas minskas till 15% år 2036 och en komplett utfasning av försäljningen ska ske …

Ebbe Lyths stipendium

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier Stipendierna är på 30 000 kronor vardera. Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 16 november. All info om hur du ansöker hittar du på KYS …