Ebbe Lyths stipendium

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) instiftade 2019 Ebbe Lyths stipendium för hans insatser inom kyl- och värmepumpbranschen. Stipendierna delas ut i två kategorier Stipendierna är på 30 000 kronor vardera. Utdelningen av stipendiet kommer att ske vid den årliga Kyl & Värmepumpdagen i Stockholm den 16 november. All info om hur du ansöker hittar du på KYS …

Resultat från IEA HPT Annex 52

Under ett fyraårigt samarbetsprojekt har experter från sju länder följt upp ett trettiotal långtidsmätningar av större geoenergianläggningars prestanda. Erfarenheterna från anläggningarna har bland annat resulterat i ett riktlinjedokument för hur man bör instrumentera och mäta prestanda hos större geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimaCheck, delar under webbinariet sin kunskap om varför och hur en bra instrumentering görs, …

Webbinarium TFA – trifluorättiksyra

Förutom den klimatpåverkan som de fluorerade köldmedierna bidrar med och regleras i f-gasförordningen så har det visat sig att flertalet fluorerade köldmedier och blandningar av dessa som används idag bildar TFA, Trifluorättiksyra. Men vad är TFA, hur bildas det och vilken påverkan har det på djur och natur på kort och lång sikt; är det …

Webbinarium Future of Heat Pumps

Det internationella energiorganet IEAs medlemsländer använder cirka 75% av den globala energin. Därmed får IEAs rekommendationer och ställningstagande stort genomslag i många länder runt om i världen. Vi kommer under webbinariet få höra Caroline Haglund Stignor, från IEA HPT TCP gå igenom special rapporten Future of heat pumps som tittar närmare på hur värmepumpar de …

Övergång till hållbara värmepumpar

Är det möjligt med en övergång till hållbara köldmedier i värmepumpar och hur lång tid uppskattas denna övergång ta? Svaren sträcker sig från att det är helt omöjligt till att det redan idag finns produkter på marknaden. Framstående personer på de ledande universiteten och institutionerna runt om Europa som forskar inom kyl- och värmepumpande teknik …

PFAS förbud publicerad

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har nu publicerat förslaget för begränsningar som övervägs för tillverkning och användning av PFAS ämnen. Som finns beskrivet här berörs merparten av de syntetiska fluorerade köldmedierna (HFO och HFC) av förslaget. Det finns 2 olika alternativ i förslaget från ECHA, i det första alternativet förbjuds tillverkning och användning, 18 månader efter …

Varmt & Kallts forskardag

Den 16 november går Varmt & Kallts forskardag av stapeln. Under förmiddagen kommer övergången till naturliga köldmedier att belysas med fokus på de mindre kyl- och värmepumpsaggregaten. Då dessa är de som föreslagen lagstiftning först kräver ska ha ett köldmedium med låg växthuspåverkan. Under eftermiddagen breddar vi diskussion och kommer fokusera på hur energisystemet kan …