Portal för EU utlysningar

För att erbjuda en bättre översikt av de många olika utlysningar som är aktuella på EU nivå har kommissionen tagit fram en portal. Klicka nedan och se vad som är intressant för dig.