F-gasförordningen godkänd av rådet

Rådet ger grönt ljus för nya regler för att minska skadliga utsläpp från Fluorerade gaser. 
Rådet har idag antagit två förordningar för att fasa ned fluorerade gaser (F-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ner ozonskiktet.

Även om befintlig EU-lagstiftning redan har begränsat användningen av dessa gaser och ämnen avsevärt, kommer de nya reglerna att ytterligare minska deras utsläpp till atmosfären och bidra till att begränsa den globala temperaturökningen, i linje med Parisavtalet.

Nästa steg
Dagens omröstning i rådet avslutar antagandeförfarandet. De två förordningarna kommer nu att undertecknas av rådet och Europaparlamentet. De kommer sedan att publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Mer info
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/29/fluorinated-gases-and-ozone-depleting-substances-council-greenlights-new-rules-to-reduce-harmful-emissions/