Joint Call Eranet Geothermica och Smart Energy Systems

Nu finns möjlighet för Svenska aktörer att söka finansiering för forsknings och innovationsprojekt för att accelerera energiomställningen genom värme och kyla. Varje projekt ska bestå av minst 3 aktörer från minst 2 länder. Totalt kan de svenska aktörerna erhålla 20 miljoner. Sista ansökningsdag är 4 oktober 2021.

För mer info se,

Länk till B2MATCH verktyget för matchmaking med aktörer i andra deltagande länder:

JPP SES and ERA-Net Geothermica: Matchmaking for Joint Call 2021 – Home (b2match.io)

The 13th IEA Heat Pump Conference

“Heat Pumps – Mission for the Green World”
The conference will take place on April 26-29, 2021 at Ramada Plaza Hotel Jeju, Korea with an integrated extended online offer for online participants from all over the world.

There will be a very generous online platform, which will give attendees the possibility to take part of the presentations over an extended amount of time. 

Register latest the 16th of April to get the regular registration fee. Through our online offer you will have the opportunity to take part of all the highlights of the 13th IEA Heat Pump Conference between the 18th of April until the 1st of May – on-demand when it suites you. 
Register and read more

Köldmedier

Utveckling av nya köldmedier och blandningar av dessa går i ett rasande tempo. För att samla information och forskningsrön om för och nackdelar av de olika alternativen har vi påbörjat ett bibliotek som kommer fyllas på framöver. Har du information som du tror kan vara intressant tveka inte att höra av dig.

Stöd till Geoenergi

Svenskt Geoenergicentrum genomför i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt en enkätbaserad översikt över geoenergibranschens erfarenhet, önskemål och syn på statligt stöd för geoenergisatsningar. Svaren kan lämnas anonymt, men vi ser gärna att du lämnar ett telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi behöver ställa kompletterande frågor. Resultaten kommer att användas som underlag för en artikel i kommande nummer av Svensk Geoenergi, och även som en del av innovationskluster Varmt & Kallts arbete med att stödja branschens utveckling.

Vi hoppas att du vill bidra till geoenergibranschen utveckling genom att deltaga i studien och svara på de fem frågorna.

Ta mig till enkäten!

13th IEA Heat Pump Conference

Register before 15 March on regular registration
Welcome to the 13th IEA Heat Pump Conference
“Heat Pumps – Mission for the Green World”
The conference will take place on April 26-29, 2021 at KAL Hotel Jeju, Korea with an integrated extended online offer for online participants from all over the world.

There will be a very generous online platform, which will give attendees the possibility to take part of the presentations over an extended amount of time. 

Register before 15 March to get the regular registration fee. Through our online offer you will have the opportunity to take part of all the highlights of the 13th IEA Heat Pump Conference between the 18th of April until the 1st of May – on-demand when it suites you. 

Register

Emma Nyholm Humire tar hem årets Ebbe Lyths stipendium

Ebbe Lyths stipendium som delades ut på Kyl och värmepumpdagen den 19 november gick i år till Emma Nyholm Humire för hennes arbete med latent värmelagring i fasförändringsmaterial (PCM). Arbetet har fokuserat på de inkapslingar som håller fasförändringsmaterialet och hur dessa påverkar lagrets parametrar så som energimängd och uppladdningstider (det vill säga effekt). En matematisk modell har tagits fram och validerats mot experimentell data. Modellen för det termiska lagret har sedan använts för att simulera vilka effekter lagret kan få kopplat till ett flerfamiljshus med värmepump som uppvärmningskälla. Exjobbet finns nedan för nerladdning (i en reducerad version pga kommande publicering).

Digitala KVP-dagen 19 nov 2020

Svenska Kyl & Värmepumpdagen samlar branschens aktörer för en digital heldag med fokus på kompetensutveckling.

Upplysande seminarier varvas med temaindelade frågestunder i livesänt event från studion på Kistamässan. När? Den 19 november Tid? Start kl 08:30.

Ett urval av programpunkterna:

  • Hur mår Svenska Kyl & Värmepumpbranschen?
  • Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger?
  • HFO och TFA – vad säger forskningen?
  • Köldmedieutvecklingen fram till 2030 ur ett svenskt och europeiskt perspektiv.
  • Att se och förstå tillfällen för att utveckla affären. Brandfarliga köldmedier i praktiken.

Detta och mer därtill ger vi er som anmäler sig kostnadsfritt via eventsidan: KVPdagen.se

Styrning av solel och värmepumpsystem

Välkommen till ett seminarium där forskningsresultat om styrning och utvärdering av system med värmepumpar och solel, framförallt för villor presenteras. Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna står som värd för aktiviteten. Aktiviteten äger rum 16 december 2020, kl 14.00-16.00 digitalt. För anmälan och mer info, klicka här.

Varmt & Kallt FoI ting – inställt

Tyvärr måste vi meddela att FoI tinget som planerats till den 18 november på Kistamässan skjuts upp på obestämd tid. Med hänsyn till den senaste tidens ökande smittspridning i samhället och de begränsningar som detta medför, har vi gjort bedömningen att eventet inte skulle gå att genomföra på ett säkert och samtidigt givande sätt.

Ett av huvudsyftena med eventet är att forskare inom liknande områden med olika arbetsgivare som normalt inte träffas skulle få en överblick över vad som sker runt om i landet, diskutera problem, lyfta idéer och tankar för framtida projekt och utmaningar. Presentationerna skulle gå att genomföra digitalt, men vi bedömer att utkomsten från eventet i ett sådant format blir för begränsat för att motivera den tid och energi som krävs för deltagarnas förberedelser och genomförande. Vi har verkligen sett fram emot eventet och har fram tills nu varit hoppfulla att det skulle gå att genomföra som planerat, men som ni vet har omständigheterna förändrats snabbt den senaste tiden. När läget har stabiliserats och vi återigen kan träffas utan risk för smittspridning återkommer vi kring tidplan för eventet.

Forskning på kyl- och värmepumpsteknik en viktig del av energiomställningen

IVL har gått igenom de resultat som energimyndighetens stöttning av forskning knuten till kyl- och värmepumpandeteknik har gett och kan slå fast att forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället! De samlade slutrapporterna från de flesta projekten inom Effsys-programserie hittar ni under fliken projekt. Det första av dessa program var Alternativa köldmedier som startades av NUTEK (föregångare till energimyndigheten) 1994. Projektrapporter från detta program fram till och med de projekt som bedrevs inom EffsysExpand som avslutades 2018 kan fritt laddas ner här. Mer info om IVLs utvärdering finns här.