PFAS förbud publicerad

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA har nu publicerat förslaget för begränsningar som övervägs för tillverkning och användning av PFAS ämnen. Som finns beskrivet här berörs merparten av de syntetiska fluorerade köldmedierna (HFO och HFC) av förslaget. Det finns 2 olika alternativ i förslaget från ECHA, i det första alternativet förbjuds tillverkning och användning, 18 månader efter att lagförslaget har godkänts. I det andra alternativet så finns det vissa undantag för vissa användningsområden. Ett sådant är påfyllnad av kyl- och värmepumpar som tillåts i 13,5 år efter att lagförslaget har blivit giltigt. Ett annat undantag rör installationer av kyl och värmepumpar där nationella säkerhet och byggnadskoder förbjuder användning av alternativa köldmedier (för Sverige är detta troligtvis inte tillämpbart). Lagförslaget förväntas bli giltigt 2025.