Varmt & Kallts forskardag

Den 16 november går Varmt & Kallts forskardag av stapeln. Under förmiddagen kommer övergången till naturliga köldmedier att belysas med fokus på de mindre kyl- och värmepumpsaggregaten. Då dessa är de som föreslagen lagstiftning först kräver ska ha ett köldmedium med låg växthuspåverkan. Under eftermiddagen breddar vi diskussion och kommer fokusera på hur energisystemet kan utvecklas, för att minska beroendet av ryska fossila bränslen samtidigt som EUs klimatpåverkan kan minskas. Det vill säga projekt och diskussioner som knyter an till EU kommissionens paket REPowerEU. Några av delarna i detta paket är mer värmepumpar, delning av energi i neutrala nät och termiska lager som öppnar möjligheten att kunna lagra energi mellan tider då de förnybara intermittenta energikällorna levererar och tidpunkten då ett behov finns. Efter projektpresentationer och diskussioner öppnar vi upp baren för fortsatt mingel. Varmt välkomna!

Agenda