Övergång till hållbara värmepumpar

Är det möjligt med en övergång till hållbara köldmedier i värmepumpar och hur lång tid uppskattas denna övergång ta? Svaren sträcker sig från att det är helt omöjligt till att det redan idag finns produkter på marknaden. Framstående personer på de ledande universiteten och institutionerna runt om Europa som forskar inom kyl- och värmepumpande teknik delar här med sig om sin kunskap i frågan. A Transition to Sustainable Heat Pumps – a Position Paper from the Scientific Community