Geotermi-workshop den 2 oktober

Du har väl inte missat geotermi-workshopen den 2 oktober?

Är du intresserad av djupgeotermins möjligheter i svenska och skandinaviska förhållanden?

Under Geoenergidagens årliga workshop den 2 oktober arrangerar Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med Innovationskluster Varmt och Kallt en eftermiddagsworkshop om just djupgeotermins förutsättningar i Sverige och Skandinavien.

Med de senaste decenniernas utveckling av borrtekniker, energipriser och förnybara energisatsningar har vi nu nått en brytpunkt där det åter är intressant att lyfta upp djupgeotermins potential i Skandinavien och tillsammans diskutera de förutsättningar som råder idag. Tanken är att samla alla som har intresse och idéer kring djupgeotermi i Skandinavien och dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och idéer. Utifrån detta kan vi sedan föra en diskussion om hur vi bäst går vidare från svensk och nordisk sida inom forskning och utveckling. Till workshopen kommer bland annat Inga Berre, ordförande i European Energy Research Alliance Geothermal, och Tero Saarno, S1, som är involverad i djupgeotermisatsningen i Ootaniemi i Finland.

Tipsa gärna andra i ditt nätverk som kan vara intresserade av djupgeotermi-workshopen och Geoenergidagen 2019.

Vi håller liksom föregående år till på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan.

Vi uppskattar mycket att du anmäler dig i god tid, eftersom det underlättar vår planering. Om du har särskilda kostönskemål är det extra viktigt att du registrerar dig tidigt, så att vi kan tillgodose dina önskemål!

Passa på att mingla med geoenergibranschen och bygga på ditt nätverk och din kunskap om geoenergi. Övriga aktiviteter under Geoenergidagen 2019 är barmingel efter workshopen och sedan middag på kvällen den 2 oktober. Seminarieprogrammet den 3 oktober bjuder på bland annat på:


* Mutaz Alkiswani, Öresundskraft och Claes Regander, Sweco, berättar om högtemperaturlagret i Helsingborg

* Kumlafastigheter berättar om satsningarna på det hållbara vårdboendet Akvarellen som klarade värmeböljan 2018

* Henrik Pihlblad, Skandiafastigheter, berättar om satsningarna på köpcenter med solceller och geoenergi
* Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter, berättar om ICAs satsningar och exempel på effektivare butikskyla med borrhål och koldioxid
* Josef Johnsson, Chalmers, berättar om resultaten från testanläggningen för isfri infrastruktur med geoenergi

Se hela programmet och anmäl dig här: https://geoenergicentrum.se/geoenergidagen/geoenergidagen-2019/

PS. Det finns fortfarande utställarplatser kvar till Geoenergidagen 2019. Först till kvarn! Boka utställningsplats här: https://geoenergicentrum.se/geoenergidagen/geoenergidagen-2019/anmalningsformular-utstallare/

IIR award för CO2 system för butikskyla

Mazyar Karampour och Samer Sawalha från KTH har tilldelats pris för sin uppsats – State-of-the-art integrated CO2 refrigeration system for supermarkets: A comparative analysis. Där de påvisat att deras miljövänliga koldioxidsystemet är det mest energieffektiva alternativet för butikskyla i kalla klimat och ger liknande prestanda som HFC/HFO direktexpanderande systems i varma klimat. Priset delades ut under ICR2019 i Montreal. Uppsatsen bygger vidare på den unika kompetens som forskningsgruppen utvecklat under sina ~20 års forskning på koldioxidsystem.

Forskningsrapporter

De rapporter och det material som har producerat under tidigare forskningsprogram finns nu tillgängligt under rubriken projekt. De tidigare forskningsprogrammen inom området var Alternativa köldmedier (1995-1996), Klimat 21 (1997-2000), eff-sys (2001-2004), Effsys2 (2006-2010), Effsys+ (2010-2014) och EffsysExpand (2014-2018). För att enklare kunna hitta det man söker finns nu möjligheten för fritextsökning i rapporterna.

Uppstartsmöte

Den 15 maj bjuder vi in till uppstartsmöte i innovationsklustret Varmt & Kallt. Vi berättar om inriktningen för klustret och stakar gemensamt ut vägen för några av de delområden som ryms inom klustret. Innovationsklustret Varmt & Kallt arbetar inom kyl- och värmepumpande teknik, geoenergi, termiska energilager, frivärme/frikyla och djupgeotermi.

Agenda för dagen hittar du nedan. 

Tack vare ett stort intresse så har vi bytt lokal. Därmed finns det ännu några platser kvar.  

Om du är intresserad, tacka ja till inbjudan redan idag för att säkra en plats! Har du några allergier eller speciella önskemål på mat hör av dig.  

Om du känner någon som du tror kan vara intresserad, tipsa dem gärna.

Varmt välkommen!

/Viktor Ölén

PS Har du idéer eller förslag på innovationer och aktiviteter är du hjärtligt välkommen att pitcha dessa under eftermiddagens workshop. Förbered då 1 minuts pitch och meddela oss. 

Agenda

10:00 Välkommen och presentation av Varmt & Kallt

Presentation av systerkluster inom Termo

Framtidens värmemarknad

Nuläge och framtida utmaningar

11:45 – 12:30 Lunch

Workshop

    Geoenergi

      djupgeotermi

      isfri infrastruktur

      innovationspotential geoenergi / termisk energilagring

    Energisystem

      energi/effekt vad ska prioriteras

      framtida köldmedier

      systemutveckling innovationspotential

14:30 – 15:00 Summering och avslutning

Plats

Generator, Torsgatan 10 Stockholm

Om du är intresserad, klicka här för anmälan

F-gasinfo för sveriges livsmedelsaffärer

Inom ramen för Varmt&Kallt informerar Svenska kyl & värmepumpföreningen tillsammans med Energikontoren om f-gasförordningen och vilka energi- och miljövinster som går att uppnå med en nyinstallation med naturliga köldmedium i kyl- och frysanläggningen.

Följande presentationer är planerade

Småland

Karlshamn den 20 mars kl 9.00 – 11.30
Kreativum, Strömmavägen 28
Lokal: Kreanova
Karlskrona den 20 mars kl 15.00 – 17.30
17.30 Ehrensvärdska gymnasiet, Östra Köpmansgatan
26 Lokal: Aula C, 1 tr
Färjestaden den 21 mars kl 9.00 – 11.30
Hotell Skansen, Tingshusgatan 1
Vimmerby den 21 mars kl 15.00 – 17.30
Björkbacken, Traktorgatan 3
Växjö den 22 mars kl 9.00 – 11.30
Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
Lokal: Kronobergsrummet

Göteborg

Göteborg 1 April 9.30 – 12.15
Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1

Anmälan

Stockholm

Södermalm 4 April 8.00-10.00
Södermalmsallén 36

Järfälla 12 juni 8.00-10.00
Mer info inom kortDjupgeotermi

Intresset för djupgeotermi bubblar! Så för att samla alla aktörer som är intresserade och har idéer inom området anordnar Innovationsklustret Varmt&Kallt en workshop i samband med Geoenergidagen den 2-3 oktober i Älvsjö. Mer info kommer…

Varmt&Kallt beviljat

Under 2018 års sista veckor blev innovationsklustret Varmt&Kallt beviljat stöd av energimyndigheten. Det spännande arbetet börjar nu med uppbyggnad och att dra igång de första projekten. Håll utkik för mer info inom kort.