Hur kan nya standarder underlätta användandet av brännbara köldmedier?

Asbjørn Vonsild har varit projektledare (Convener) för produktstandarden IEC 60335-2-40 Ed. 7 och ger sin syn på hur denna och liknande standarder kan underlätta övergången till naturliga köldmedier som propan.