Installationsledets syn på den föreslagna f-gasförordningen

Inför omröstningen om den reviderade f-gasförordningen har några av de stora service och installationsfirmorna i Sverige gett sin bild på möjligheten på en övergång till naturliga köldmedier och under vilken tidsperiod det kan uppnås.