Webbinarium TFA – trifluorättiksyra

Förutom den klimatpåverkan som de fluorerade köldmedierna bidrar med och regleras i f-gasförordningen så har det visat sig att flertalet fluorerade köldmedier och blandningar av dessa som används idag bildar TFA, Trifluorättiksyra. Men vad är TFA, hur bildas det och vilken påverkan har det på djur och natur på kort och lång sikt; är det på grund av TFA som 5 länder inom EU nu vill förbjuda försäljning av samtliga PFAS ämnen och produkter som innehåller PFAS, genom EU förordningen REACH? För att reda ut dessa frågetecken och många andra har vi förmånen att få lyssna på Audun Heggelund från Norska Miljödirektoratet som jobbar med frågan.

När 11 maj klockan 9:00 – 10:00

Talare Audun Heggelund

Var digital