Resultat från IEA HPT Annex 52

Under ett fyraårigt samarbetsprojekt har experter från sju länder följt upp ett trettiotal långtidsmätningar av större geoenergianläggningars prestanda. Erfarenheterna från anläggningarna har bland annat resulterat i ett riktlinjedokument för hur man bör instrumentera och mäta prestanda hos större geoenergianläggningar. Klas Berglöf, ClimaCheck, delar under webbinariet sin kunskap om varför och hur en bra instrumentering görs, och hur detta minskar kostnader och bekymmer för beställaren.

Varmt välkomna!

När: 30 maj klockan 9.00 – 10.00
Var: 
digitalt
Kostnad: gratis