Revision av f-gasförordningen

Parlamentet och ministerrådet har idag nått en provisorisk överenskommelse angående revision av f-gasförordningen. Nästa steg är att både parlamentet och ministerrådet godkänner den provisoriska överenskommelsen. Lagförslaget är ännu inte släppt men enligt pressmeddelanden kommer en nedfasning av mängden HFC som får säljas minskas till 15% år 2036 och en komplett utfasning av försäljningen ska ske fram till 2050.  

Överenskommelsen innehåller bland annat ett försäljningsförbud för mindre enhetsaggregat (<12KW) innehållande f-gaser med ett GWP värde över 150 från 2027 och ett totalt försäljningsförbud för dessa aggregat med f-gaser, det vill säga både HFC och HFO köldmedier, från 2032. Från 2035 innehåller överenskommelsen ett försäljningsförbud för splittar som innehåller f-gaser (HFC och HFO).  

Från 2025 och 2026 finns förbud för att använda nytt hög GWP köldmedium vid service av kylmaskiner respektive värmepumpar. Från 2030 respektive 2032 gäller serviceförbudet för hög GWP köldmedier även för återvunnit och regenererat köldmedium.