Vilka företag ska rapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive? När börjar de olika delarna av direktivet och dess rapporteringsstandarder att gälla? Vad ska ingå i rapporteringen och hur kopplar man den dubbla väsentlighetsanalysen och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) till företagets syfte och affärsinriktning? Kan dessa rapporteringsinitiativ även användas för en affärsnytta?
 
I detta webbinarium får vi hjälp från experterna Pontus Cerin – Linköpings universitet, Handelshögskolan i Stockholm – och Johan Henningsson – forever sustainable – som hjälper oss att reda ut begrepp som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) , dubbel väsentlighetsanalys och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) och hur dessa krav kommer påverka branschen – i kontakter med intressenter i värdekedjan och i den finansiella sektorn. .

Talare: Pontus Cerin och Johan Henningsson, Forever Sustainable
När: Torsdag 14 dec  09.00 – 09.45
Var: digitalt