Utlysning inom TERMO

Ny utlysning inom energimyndighetens program TERMO. Utlysningen riktar sig till aktörer som vill bidra till ett resurseffektivt och hållbart energisystem genom hållbar värme och kyla. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Varmt & Kallt hjälper gärna till som bollplank hur ansökan kan formuleras eller tips på samarbetspartner inom frågor som rör:

  • Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel ingår.
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager.
  • Frivärme och frikyla där till exempel passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Utlysta medel cirka 60 miljoner kronor. Sista ansökningsdag 2020-08-18.

Länk till utlysningen

Global tävling för nya kyllösningar

Presentation av den globala tävlingen för nya luftkonditioneringslösningar med Iain Campbell och Ankit Kalanki från Rocky Mountain Institute. Webinariet hålls på engelska och länk till anmälan och engelsk beskrivning hittar ni nedan. Tid, 15 januari klockan 15:00 – 16:00

We are pleased to announce the start of the SEAD webinar series on energy efficient cooling on 30 January with a presentation on the Global Cooling Prize by Iain Campbell and Ankit Kalanki from Rocky Mountain Institute. The webinar will provide insights into the context and background for the Global Cooling Prize, the market failure in this sector, the circumstances under which a prize can be an effective change model, the prize process and current state, an overview of selected technologies, the testing phase of the prize, the path to future impact and key lessons learned along the way. The presentation will be followed by a Q&A session.

We are very much hoping that you will be able to join. Registrations – https://www.iea.org/events/webinar-stimulating-innovation-towards-high-efficiency-cooling-solutions

Svenska kyl och värmepumpdagen 2019

Närmare 700 besökare, ett femtiotal utställare och en isbar, vad mer kan man önska av en branschdag?

Programmet i de 2 föreläsningssalarna spände över vitt skilda frågor som hur rekryteringsutmaningen kan lösas, hur vi alla kan bli bättre presentatörer och så klart – nya köldmedier! För att bara nämna några av de teman som avhandlades.   

Ute i mässan fanns en stor del av branschens aktörer närvarande och visade upp sina nyheter. I det praktiska torget visades bland annat de senaste verktygen som krävs för att hantera de naturliga köldmedium som nu blir allt mer vanliga i takt med utfasningen av de miljöfarliga f-gaserna.  

Vinnarna av Ebbe Lyths stipendium tog emot sina pris på innovationsscenen.

I klassen universitet/högskolor tog Erica Hansson och Anna Lindesson hem första priset och får dela på stipendiet om 30 000 kronor för examensarbetet ”Transition from product to service focus through servitization – the case of the swedish heat pump market”.  

I klassen YH yrkeshögskolor går stipendiet på 30.000 kronor till Kristina Tuomela för hennes examensuppsats ”Den fysiska arbetsmiljön för kylteknikern”.

Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, instiftade i början av året ett stipendium på 30 000 kronor för studenter på yrkeshögskolenivå respektive masternivå inom kyl- och värmepumpsteknik. Stipendiet gavs namn efter Ebbe Lyth.

Från vänster till höger Per Jonasson, Kristina Tuomela, Ebbe Lyth och Erica Hansson. Foto Viktor Ölén

Innovationspotential och geotermi på Geoenergidagens workshop

Den 2 oktober arrangerade Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med innovationsklustret Varmt & Kallt en heldags workshop med fokus på innovationspotentialen inom geoenergibranschen, och djupgeotermiska satsningar i Sverige. Ett fyrtiotal deltagare med olika bakgrund inom geoenergi- och energibranschen deltog under workshopen.

Den första frågan som diskuterades under workshopen var vilken innovationspotential som deltagarna ser inom geoenergibranschen i stort. Frågorna gällde hårdvara (utrustning, verktyg, etc), såväl som mjukvara (simuleringsverktyg och andra digitala verktyg) och tjänster och metoder. Den andra stora diskussionsfrågan handlade om djupgeotermi i skandinaviska förhållanden. Deltagarna var överens om att det kan finnas potential för Sverige att utvinna värme genom djupgeotermi, men att det inte finns någon potential för geotermisk elproduktion i Sverige, då temperaturen i berggrunden är för låg för att få lönsamhet.  Resultaten och erfarenheterna från de finländska geotermiborrhålen i Espoo som just nu borras med DTH (sänkhammarborrning) är viktiga att följa för att bedöma möjligheterna för geotermi i Sverige. Tero Saarno, St1, berättade att man just nu utför tester på två testhål i Malmö, det ena på 1000 m och det andra på 4000 m, där man använder äldre borrhål och fördjupar dessa. Man utför först pilotborrning för att sedan göra verkliga produktionsborrhål.

Slutsatserna från workshopens diskussioner var att det finns en betydande utvecklings- och innovationspotential inom geoenergibranschens olika delar i Sverige och Norden, med flera intressanta utvecklingsvägar. Dels inom djupgeotermi för värme, och dels i utveckling av medeldjupa borrhål (500 – 1000 m) med kollektorer för användning i tätbebyggt område. Även högtemperaturlager för fjärrvärmenät och termiska lager i lågtemperatur-fjärrvärmenät lyftes fram som viktiga innovationsområden. En förutsättning för framtiden inom dessa områden är utveckling av borrteknologin och av borrhålsvärmeväxlare som passar för borrhål som är djupare än 500 m. Två andra viktiga förutsättningar som lyftes fram var samverkan mellan akademi och näringsliv, och tillgång till riskkapital och någon form av riskfond. Man måste våga ekonomiskt för att utvecklas.

I bilden visar Johan Barth Nordens geologi. Foto Viktor Ölén

Grattis teknologie doktor Pavel Makhnatch

Den 24 september försvarade Pavel sin doktorsavhandling och fick av betygsnämnden med beröm godkänt. Få personer i Sverige och troligtvis världen har bättre koll på de nya HFC köldmedier som har tagits fram i samband med implementeringen av F-gasförordningen. Vi gratulerar Pavel till titeln och tackar för hans idoga arbete för en övergång till miljövänligare kyl- och värmepumpsystem.

Länk till avhandlingen

I bilden syns Pavel försvara sin avhandling tillsammans med delar av betygsnämnden. Foto Johan Tegnelius

Geotermi-workshop den 2 oktober

Du har väl inte missat geotermi-workshopen den 2 oktober?

Är du intresserad av djupgeotermins möjligheter i svenska och skandinaviska förhållanden?

Under Geoenergidagens årliga workshop den 2 oktober arrangerar Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med Innovationskluster Varmt och Kallt en eftermiddagsworkshop om just djupgeotermins förutsättningar i Sverige och Skandinavien.

Med de senaste decenniernas utveckling av borrtekniker, energipriser och förnybara energisatsningar har vi nu nått en brytpunkt där det åter är intressant att lyfta upp djupgeotermins potential i Skandinavien och tillsammans diskutera de förutsättningar som råder idag. Tanken är att samla alla som har intresse och idéer kring djupgeotermi i Skandinavien och dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och idéer. Utifrån detta kan vi sedan föra en diskussion om hur vi bäst går vidare från svensk och nordisk sida inom forskning och utveckling. Till workshopen kommer bland annat Inga Berre, ordförande i European Energy Research Alliance Geothermal, och Tero Saarno, S1, som är involverad i djupgeotermisatsningen i Ootaniemi i Finland.

Tipsa gärna andra i ditt nätverk som kan vara intresserade av djupgeotermi-workshopen och Geoenergidagen 2019.

Vi håller liksom föregående år till på Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan.

Vi uppskattar mycket att du anmäler dig i god tid, eftersom det underlättar vår planering. Om du har särskilda kostönskemål är det extra viktigt att du registrerar dig tidigt, så att vi kan tillgodose dina önskemål!

Passa på att mingla med geoenergibranschen och bygga på ditt nätverk och din kunskap om geoenergi. Övriga aktiviteter under Geoenergidagen 2019 är barmingel efter workshopen och sedan middag på kvällen den 2 oktober. Seminarieprogrammet den 3 oktober bjuder på bland annat på:


* Mutaz Alkiswani, Öresundskraft och Claes Regander, Sweco, berättar om högtemperaturlagret i Helsingborg

* Kumlafastigheter berättar om satsningarna på det hållbara vårdboendet Akvarellen som klarade värmeböljan 2018

* Henrik Pihlblad, Skandiafastigheter, berättar om satsningarna på köpcenter med solceller och geoenergi
* Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter, berättar om ICAs satsningar och exempel på effektivare butikskyla med borrhål och koldioxid
* Josef Johnsson, Chalmers, berättar om resultaten från testanläggningen för isfri infrastruktur med geoenergi

Se hela programmet och anmäl dig här: https://geoenergicentrum.se/geoenergidagen/geoenergidagen-2019/

PS. Det finns fortfarande utställarplatser kvar till Geoenergidagen 2019. Först till kvarn! Boka utställningsplats här: https://geoenergicentrum.se/geoenergidagen/geoenergidagen-2019/anmalningsformular-utstallare/

IIR award för CO2 system för butikskyla

Mazyar Karampour och Samer Sawalha från KTH har tilldelats pris för sin uppsats – State-of-the-art integrated CO2 refrigeration system for supermarkets: A comparative analysis. Där de påvisat att deras miljövänliga koldioxidsystemet är det mest energieffektiva alternativet för butikskyla i kalla klimat och ger liknande prestanda som HFC/HFO direktexpanderande systems i varma klimat. Priset delades ut under ICR2019 i Montreal. Uppsatsen bygger vidare på den unika kompetens som forskningsgruppen utvecklat under sina ~20 års forskning på koldioxidsystem.

Forskningsrapporter

De rapporter och det material som har producerat under tidigare forskningsprogram finns nu tillgängligt under rubriken projekt. De tidigare forskningsprogrammen inom området var Alternativa köldmedier (1995-1996), Klimat 21 (1997-2000), eff-sys (2001-2004), Effsys2 (2006-2010), Effsys+ (2010-2014) och EffsysExpand (2014-2018). För att enklare kunna hitta det man söker finns nu möjligheten för fritextsökning i rapporterna.