Utlysning inom TERMO

Ny utlysning inom energimyndighetens program TERMO. Utlysningen riktar sig till aktörer som vill bidra till ett resurseffektivt och hållbart energisystem genom hållbar värme och kyla. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Varmt & Kallt hjälper gärna till som bollplank hur ansökan kan formuleras eller tips på samarbetspartner inom frågor som rör:

  • Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt kyl- och frys för livsmedel ingår.
  • Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, kemiska- och fasförändringslager.
  • Frivärme och frikyla där till exempel passiva geoenergisystem och solvärme är energikällor.

Utlysta medel cirka 60 miljoner kronor. Sista ansökningsdag 2020-08-18.

Länk till utlysningen