Forskning på kyl- och värmepumpsteknik en viktig del av energiomställningen

IVL har gått igenom de resultat som energimyndighetens stöttning av forskning knuten till kyl- och värmepumpandeteknik har gett och kan slå fast att forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället! De samlade slutrapporterna från de flesta projekten inom Effsys-programserie hittar ni under fliken projekt. Det första av dessa program var Alternativa köldmedier som startades av NUTEK (föregångare till energimyndigheten) 1994. Projektrapporter från detta program fram till och med de projekt som bedrevs inom EffsysExpand som avslutades 2018 kan fritt laddas ner här. Mer info om IVLs utvärdering finns här.