Varmt & Kallt FoI ting – inställt

Tyvärr måste vi meddela att FoI tinget som planerats till den 18 november på Kistamässan skjuts upp på obestämd tid. Med hänsyn till den senaste tidens ökande smittspridning i samhället och de begränsningar som detta medför, har vi gjort bedömningen att eventet inte skulle gå att genomföra på ett säkert och samtidigt givande sätt.

Ett av huvudsyftena med eventet är att forskare inom liknande områden med olika arbetsgivare som normalt inte träffas skulle få en överblick över vad som sker runt om i landet, diskutera problem, lyfta idéer och tankar för framtida projekt och utmaningar. Presentationerna skulle gå att genomföra digitalt, men vi bedömer att utkomsten från eventet i ett sådant format blir för begränsat för att motivera den tid och energi som krävs för deltagarnas förberedelser och genomförande. Vi har verkligen sett fram emot eventet och har fram tills nu varit hoppfulla att det skulle gå att genomföra som planerat, men som ni vet har omständigheterna förändrats snabbt den senaste tiden. När läget har stabiliserats och vi återigen kan träffas utan risk för smittspridning återkommer vi kring tidplan för eventet.