Joint Call Eranet Geothermica och Smart Energy Systems

Nu finns möjlighet för Svenska aktörer att söka finansiering för forsknings och innovationsprojekt för att accelerera energiomställningen genom värme och kyla. Varje projekt ska bestå av minst 3 aktörer från minst 2 länder. Totalt kan de svenska aktörerna erhålla 20 miljoner. Sista ansökningsdag är 4 oktober 2021.

För mer info se,

Länk till B2MATCH verktyget för matchmaking med aktörer i andra deltagande länder:

JPP SES and ERA-Net Geothermica: Matchmaking for Joint Call 2021 – Home (b2match.io)