Restriktioner för högfluorerade ämnen (PFAS)

European Chemicals Agency har precis lagt fram sitt förslag angående restriktioner för placerande på den europeiska marknaden av PFAS ämnen dit flertalet av de syntetiska fluorerade köldmedierna hör. Förslaget finns att finna här. Förslaget är framtaget av Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland.

Mer bakgrundsinformation om köldmedier finns här.