Stöd till Geoenergi

Svenskt Geoenergicentrum genomför i samarbete med Innovationskluster Varmt & Kallt en enkätbaserad översikt över geoenergibranschens erfarenhet, önskemål och syn på statligt stöd för geoenergisatsningar. Svaren kan lämnas anonymt, men vi ser gärna att du lämnar ett telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi behöver ställa kompletterande frågor. Resultaten kommer att användas som underlag för en artikel i kommande nummer av Svensk Geoenergi, och även som en del av innovationskluster Varmt & Kallts arbete med att stödja branschens utveckling.

Vi hoppas att du vill bidra till geoenergibranschen utveckling genom att deltaga i studien och svara på de fem frågorna.

Ta mig till enkäten!